Truhlárna je soukromým klubem rodiny Louženských, jejich přátel, kamarádů a přízniců, jehož posláním je obohatit kulturní život Jesenice a jejího blízkého i širšího okolí a vytvářet zároveň prostor a příležitosti k pravidelnému setkávání a společnému trávení času.

Hudební klub Truhlárna

  • je soukromým klubem rodiny Louženských, jejích přátel, kamarádů a příznivců,
  • je založen za účelem prospěšné činnosti a má neziskový charakter,
  • podle § 2 živnostenského zákona č. 455/1991 Sb. není charakterizován jako soustavná činnost ani provozován za účelem dosažení zisku a nenaplňuje tak znaky podnikání. Cílem uzavřeného klubu je představit svým členům kulturní scénu za vyrovnaných nákladů.
  • Veškeré finanční i nefinanční příspěvky členů jsou určeny na pokrytí nákladů spojených s provozem klubu, propagaci, honoráře učinkujících, úklid, údržbu a rozvoj klubu.

Členství

Členství v klubu je dobrovolné, člen přispívá na náklady akcí, tvoří přátelství a šíří kolem sebe radost a dobrou náladu.

  • Členem klubu se může stát každý kdo respektuje dramaturgii žánrů a privátní prostor majitele stejně jako jeho zvláštnosti vycházející z nekonformní podstaty klubu.
  • Veškeré výtěžky z příspěvků členů a příležitostného občerstvení jsou určeny na pokrytí nákladů, propagaci, honoráře učinkujících, úklid, údržbu a rozvoj klubu.
  • Členství je dobrovolné a nezakládá žádná práva ani povinnosti. Na členství neexistuje nárok.
  • Člen se podílí na kulturním dění daného večera pořádaného Martinem Louženským.
  • Člen klubu přispěje na náklady akce, dodržuje pokyny pořadatelů, je sám za sebe zodpovědný, tvoří přátelství a šíří kolem sebe radost.
  • Každý člen obdrží členskou kartu a chce-li být pravidelně informován o dění v klubu, poskytne svou e-mailovou adresu.
© 2024 Martin Louženský
Na tomto webu používáme pouze technicky nezbytné soubory cookies.